Apex Bohemia s.r.o.

Generální dodavatel staveb

Naplníme Vaše vize

Motto naší společnosti „Naplníme Vaše vize…“ je pro nás co do obsahu a významu těchto pojmů zákonem a pro Vás vstupní informací o naší stavební firmě – tak, jak se musela utvářet, aby uspěla na českém trhu. Díky dodržování zásad společnosti všemi pracovníky dosahuje firma velmi slušných výsledků a postavení ve svém oboru. Dodržování těchto zásad je kontrolováno pověřenou osobou a garantováno vedením společnosti.

DŮVĚRA A SPOKOJENOST

Prvořadým cílem veškerého snažení zaměstnanců společnosti je a musí být vždy spokojený obchodní partner s trvalou důvěrou v naše výrobky a služby. Naším jednoznačným cílem je být více než rovnocenným partnerem na trhu. Řízení jakosti je trvalým předmětem zájmu vedení společnosti a je chápáno jako jeden z nejdůležitějších nástrojů k dosažení prosperity a stability. Každému zaměstnanci společnosti je známa politika společnosti, odpovědnost za kvalitu jeho činnosti. Jen s takovoupolitikou jakosti, která se zaměřuje na všechny činnosti, je možné dosáhnout nejvyšší prosperity, produktivity a flexibility a zároveň snížení nákladů a dosahovat neustálého zlepšování kvality, postavení na trhu a spokojenosti zákazníků.

DŮVĚRA A SPOKOJENOST

Prvořadým cílem veškerého snažení zaměstnanců společnosti je a musí být vždy spokojený obchodní partner s trvalou důvěrou v naše výrobky a služby. Naším jednoznačným cílem je být více než rovnocenným partnerem na trhu. Řízení jakosti je trvalým předmětem zájmu vedení společnosti a je chápáno jako jeden z nejdůležitějších nástrojů k dosažení prosperity a stability. Každému zaměstnanci společnosti je známa politika společnosti, odpovědnost za kvalitu jeho činnosti. Jen s takovoupolitikou jakosti, která se zaměřuje na všechny činnosti, je možné dosáhnout nejvyšší prosperity, produktivity a flexibility a zároveň snížení nákladů a dosahovat neustálého zlepšování kvality, postavení na trhu a spokojenosti zákazníků.

CHRÁNÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Důraz klademe na všechny naše zaměstnance, resp. jejich osobní odpovědnost při ochraně životního prostředí tím, že maximálně dodržují pravidla, zásady, nařízení a zákony dané oblasti a prevenci, kterou chápeme jako připravenost nejen lidí, ale i veškeré techniky (strojů, mechanizace, pomůcek a montážních mechanismů, vč. stavebních materiálů a jejich umístění a uskladnění), na pracovní činnosti, postupy a technologie, stavební materiály a likvidaci odpadů, které chápeme v sociálním kontextu, legislativním rámci a samozřejmě s ohledem na přírodu a její ochranu – ovzduší, vody a půdy.

BEZPEČNOST

Prioritou je pro nás člověk – zákazník, zaměstnanec, dodavatel, společnost. Jsme si vědomi své podnikatelské odpovědnosti v této oblasti, proto dáváme do popředí BOZP, jakožto prioritní povinnost všech zaměstnanců (chránit zdraví své i ostatních), snahu o minimalizaci rizik a úrazu účinnou prevencí, vzděláváním a dodržováním pracovních postupů (technologií). Účinnou prevencí je též dobře fungující systém kontroly, informací a znalost lidí v oblasti BOZP, správné investice do správných technologií a technického vybavení chrání, především nás všechny osobní odpovědnost všech.

BEZPEČNOST

Prioritou je pro nás člověk – zákazník, zaměstnanec, dodavatel, společnost. Jsme si vědomi své podnikatelské odpovědnosti v této oblasti, proto dáváme do popředí BOZP, jakožto prioritní povinnost všech zaměstnanců (chránit zdraví své i ostatních), snahu o minimalizaci rizik a úrazu účinnou prevencí, vzděláváním a dodržováním pracovních postupů (technologií). Účinnou prevencí je též dobře fungující systém kontroly, informací a znalost lidí v oblasti BOZP, správné investice do správných technologií a technického vybavení chrání, především nás všechny osobní odpovědnost všech.

O SPOLEČNOSTI

Společnost byla založena zakladatelskou listinou formou notářského zápisu dne 6.11.1995 a to majitelem firmy – panem Jiřím Horákem.
Jako právnická osoba byla firma Apex Bohemia s.r.o. zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9461 dne 16.1.1996.
Pro zlepšení své činnosti – a tím i zkvalitnění služeb pro zákazníka – zavedla společnsot systém managmentu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009, 14001:2005 a 18001:2008 pro následující obory činností; provádění pozemních staveb, jejich změn a odstraňování včetně komplexního zajištění dodávek inženýrských sítí, komunikací a projektových prací.
Od roku 2009 jsme vedeni jako dodavatelé v systému „Zelená úsporám“.
Společnost je držitelem ocvědčení podnikatele vydaného NBÚ na stupeň „důvěrné“.