Politika jakosti

Politika jakosti firmy vychází ze systému managmentu jakosti ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008. Tyto procesy chápeme jako propojený a velmi důležitý rámec práv a povinností firmy působících nejen uvnitř společnsoti, ale i na její okolí. Náš přístup je aktivní a proto víme, že je důležité chápat tyto procesy komplexně, s ohledem na všechny naše aktivity, včetně průběhu všech pracovních procesů a postupů.
V této oblasti se soustřeďujeme hlavně na preventivní činnost, zvyšování osobní zodpovědnsoti zaměstnanců, souhrnnou kontrolní činnost staveb, technologií a dodávek (její vyhodnocování a zlepšování). Strategickým ukazatelem jekosti je spokojenost zákazníka. Nákupy, dodávky i subdodávky řešíme s opravněnýmí obchodníky, výrobci a dodavateli. Samozřejmostí je i pojištění firmy. Plně si uvědomujeme, že tato oblast úzce souvisí s enviromentálním systémem a politikou firmy, byť se jedná o dvě domény. Chceme, aby kvalita a obdobné principy platily i v oblasti životního prostředí.
Politika jakosti firmy vychází ze systému managmentu jakosti ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008. Tyto procesy chápeme jako propojený a velmi důležitý rámec práv a povinností firmy působících nejen uvnitř společnsoti, ale i na její okolí. Náš přístup je aktivní a proto víme, že je důležité chápat tyto procesy komplexně, s ohledem na všechny naše aktivity, včetně průběhu všech pracovních procesů a postupů.
V této oblasti se soustřeďujeme hlavně na preventivní činnost, zvyšování osobní zodpovědnsoti zaměstnanců, souhrnnou kontrolní činnost staveb, technologií a dodávek (její vyhodnocování a zlepšování). Strategickým ukazatelem jekosti je spokojenost zákazníka. Nákupy, dodávky i subdodávky řešíme s opravněnýmí obchodníky, výrobci a dodavateli. Samozřejmostí je i pojištění firmy. Plně si uvědomujeme, že tato oblast úzce souvisí s enviromentálním systémem a politikou firmy, byť se jedná o dvě domény. Chceme, aby kvalita a obdobné principy platily i v oblasti životního prostředí.