Zásady společnosti

 • respekt k zákazníkovi
 • realizace seriózních cen
 • záruka za provedené práce a dodržení stanovených termínů
 • propracovaný způsob vedení a řízení
 • technická a technologická způsobilost a vybavenost
 • znalost a připravenost
 • plnění kvalifikačních kritérií
 • finanční a ekonomická způsobilost a bezúhonnost
 • sledování nových trendů stavební výroby, technologií a materiálů
 • dodržování pravidel ochrany životního prostředí
 • dodržování pravidel BOZP
 • dodržování zásad ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a
  ČSN OHSAS 18001:2008 dle platných zákonů
 • průběžná i flexibilní kontrolní činnost ve všech fázích zakázky
 • bezúhonost vedení firmy, ale také zaměstnanců
 • efektivní kontrolní činnost
 • respekt k zákazníkovi
 • realizace seriózních cen
 • záruka za provedené práce a dodržení stanovených termínů
 • propracovaný způsob vedení a řízení
 • technická a technologická způsobilost a vybavenost
 • znalost a připravenost
 • plnění kvalifikačních kritérií
 • finanční a ekonomická způsobilost a bezúhonnost
 • sledování nových trendů stavební výroby, technologií a materiálů
 • dodržování pravidel ochrany životního prostředí
 • dodržování pravidel BOZP
 • dodržování zásad ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a
  ČSN OHSAS 18001:2008 dle platných zákonů
 • průběžná i flexibilní kontrolní činnost ve všech fázích zakázky
 • bezúhonost vedení firmy, ale také zaměstnanců
 • efektivní kontrolní činnost